Start

Korsord

Fler korsord...


© 2017, Anders S Svensson
kryss@andersssvensson.se

Jag löser en hel del korsord men jag konstruerar också korsord lite för mitt nöjes skull. Nästan roligare. Jag kallar dem A-Kryss. Om du vill kan du testa några.

De är sparade som PDF för utskrift. Facit finns nedanför. Mycket nöje. Hittar du fel i dem skicka ett e-postmeddelande.

Copyright: Anders S Svensson, konstruktion

Bilder från webbplatser med fria bilder;
RGBStock, Freeimages och Pixabay
samt egna foton.


AKryss17020

AKryss17020_facit


AKryss17019

AKryss17019_facit


AKryss17015

Akryss17015_facit


AKryss17010

AKryss17010_facit


AKryss17008

AKryss17008_facit


AKryss17005

AKryss17005_facit


AKryss 17003

AKryss 17003 Facit


AKryss 17001

AKryss 17001 Facit


AKryss 16012

AKryss 16012 Facit


AKryss 16011

AKryss 16011 Facit


AKryss 16010

AKryss 16010 Facit

AKryss17018

AKryss17018_facit


AKryss17017

AKryss17017_facit


AKryss17014

AKryss17014_facit


AKryss17013

AKryss17013_facit


AKryss17009

AKryss17009_facit


AKryss17006

AKryss17006_facit


AKryss 17004

AKryss 17004 Facit


AKryss 17002

AKryss 17002 Facit


AKryss 16008

AKryss 16008 Facit


AKryss 16006

AKryss 16006 Facit


AKryss 16005

AKryss 16005 Facit


AKryss17016

AKryss17016_facit


AKryss17012

AKryss17012_facit


Akryss17011

AKryss17011_facit


AKryss17009-2

AKryss17009-2_facit


AKryss17007

AKryss17007_facit


AKryss 16004

AKryss 16004 Facit


AKryss 16003

AKryss 16003 Facit


AKryss 16002

AKryss 16002 Facit