Start

Korsord 2018

Fler korsord 2017

Fler korsord 2015-16


© 2018, Anders S Svensson
kryss@andersssvensson.se

Jag löser en hel del korsord men jag konstruerar också korsord lite för mitt nöjes skull. Nästan roligare. Jag kallar dem A-Kryss. Om du vill kan du testa några.

De är sparade som PDF för utskrift. Facit finns nedanför. Mycket nöje. Hittar du fel i dem skicka ett e-postmeddelande.

Copyright: Anders S Svensson, konstruktion

Bilder från webbplatser med fria bilder;
RGBStock, Freeimages, Pixabay och fria domänbilder
samt egna foton.


AKryss18012

AKryss18012_facit

AKryss18008

AKryss18008_facit
Minikryss

AKryss18004

AKryss18004_facit


AKryss18001

AKryss18001_facitAKryss18011

AKryss18011_facit

AKryss18007

AKryss18007_facit

AKryss18005

AKryss18005_facit


AKryss18002

AKryss18002_facit


AKryss18010

AKryss18010_facit

AKryss18009

AKryss18009_facit

AKryss18006

AKryss18006_facit

AKryss18003

AKryss18003_facit