Start > Brandspelet  .

Branden

 

Recensioner

 

Att i detta enorma projekt nämna skådespelarprestationerna vore inskränkt. De många arbetsgrupperna har tillsammans skapat ett levande kollektivt konstverk som för några timmar blåser bort dammet från historien. Den stora branden har blivit en berättelse om människornas liv för hundra år sedan med tyngdpunkten lagd på vanligt folk och inte minst kvinnornas ofta svåra situation. Det sceniska berättandet bygger på många stora förflyttningar. Den stora ensemblen berättar flera historier parallellt. Det är en imponerande regi som Frank Kelber presterar när han kompletterar stora formationer med individuella rörelser. Effektiva musikslingor förstärker stämningar och stöttar ensemblespelets känslouttryck.

 

Ensemblen och Frank Kelber skulle kanske haft ett lugnare och trivsammare repetitionsarbete om den ursprungliga tidsplanen hade kunnat följas. Men av den vansinnigt korta instuderingstiden syns ingenting. Vi möter en trygg berättarlust hos dessa drygt hundratalet amatörer som i veckor offrat sin tid och kraft för denna mastodontföreställning. Vilken tur att man hävde beslutet att förvandla fängelsets gård till parkeringsplats. Umeås sommarscen är ett faktum. Undrar vad Grotteatern ska bjuda sommarpubliken på nästa år?

– Lena Sandstedt, Västerbottens Folkblad


Applåder
Ödets nycker är ibland ovanligt välvilliga. Premiären av Grotteaterns storsatsning, Spelet om den stora branden, skedde märkligt nog precis i samma ovanligt varma och vackra väder, som för 100 år sedan förorsakade den ödeläggande stadsbranden.
I den ljumma sommarkvällen inne i den överdådiga spelplats, som den den gamla fängelsegården utgör, kunde den fulltaliga publiken på hundraårsdagen av branden njuta av en mustig historisk gobeläng med ett hundratal amatörskådespelare. Och tillika en fritt spunnen historia kring faktiska personer, där svängarna ibland togs ut ordentligt. Det var en kväll när de ständigt återkommande ropen "släck eldarna" var helt på sin plats.

 

Ett oerhört arbete har lagts ner på kläder och rekvisita. Dessutom har Frank Kelber förstått att sätta rätt person på rätt plats, här finns åtskilliga små fina rolltolkningar (det finns inga stora) att njuta utav: Elis Granbergs torre ölförsäljare Holmberg, Bosse Forsmans bullrande sotare Andersson, Rose-Marie Holmbergs ilskna fru Andersson och Carina Lindholms Tvättalfrida med de rappa replikerna. Man ska heller inte glömma att många av skådespelarna aldrig tidigare stått på en scen. Sett ur detta perspektiv är resultatet lysande.

– Anders Pauser, Västerbottens-Kuriren


Anna
Hur det svänger mellan då och nu! Åskådaren vill ingripa i spelet, avslöja för den godtrogna hur det kommer att gå, och innan vi hunnit hojta vår varning kommer misstanken att det handlar om oss själva, där vi sitter så beresta och just-in-time.
Branden i Umeå är ett sånt där givet ämne att göra ett spel av efter hundra år. Frank Kelber som författare och regissör har gjort ett mästerverk, förvandlat till förtjänster allt möjligt som kunde varit hinder. Bara valet av spelplats är ett genidrag. Det gamla fängelsets rastgård – där fondens vänstra sida var skådespelets fängelse. Sedlighetsbrott och tjuveri och missfirmelse – ut och in på kåken. Det där lilla skalvet mellan kåken som verkligheten och som kuliss...
Några återkommande anspelningar på den brand som skulle lägga staden, d v s den kända världen, i ruiner: tändstickor, eldsvådeungar, skorsten, vatten, brandspruta, pyroman, vatten.
Och dessa varningar är inte mer uppseendeväckande i spelet än vad rapporterna om algblomning, skogsdöd och plutonium-svinn är i dagens nyhetsflöde!
Man kan bara ana vilket arbete som måste ligga bakom dessa masscener! De glider fram så naturligt som vågor! Vilken koreografi. Slutscenen är skakande:
Brudparet – föregånget av en rörande mager midsommarstång. Dansen runt stången – där Björkstalaget ger spänst och variation och nyhet åt uråldriga folkdanssteg – en dans som inte avbryts av ropet om elden eller av röken som sveper in som en dimma.
Dansen bara övergår nästan omärkligt i ett travande på stället, en förvåning och hjälplöshet som såge vi hundra delfiner vältra sig i land från en förgiftad havsvik – mitt under själva festen.

– Sara Lidman, Expressen


 

Till sidans början

 

Till Personliga minnen och upplevelser