Start

High Flying

Back

AeroNostalgia

Flygbroschyrer från förr

Aviation Brochures from the Past

Information


© 2012, Anders S Svensson
highflying@andersssvensson.se

Flygbroschyrer och flygtidningar

från 60- och 70-talet


Aviation brochures and magazines

from the 60s and 70s

Scannade, något redigerade bilder
Scanned, slightly edited images

Bilderna är tillgängliga för icke-kommersiell användning. Ladda ner direkt eller skicka e-post om aktuell bild.

Images may be used non-commercially. Download image directly or e-mail me for image in question.


Bilderna visas separat genom att klicka på tumnagelbilderna eller som JAlbum bildspel. Välj hur bilderna ska presenteras längst upp till vänster. Starta och pausa bildspel och välj hur länge varje bild ska visas längst ner. Välj helskärmsläge längst upp till höger.

Images are shown separately by clicking the thumbnails or as jAlbum slide show. Choose how to present images at top left. Start and pause slide show and image duration time at the bottom. Choose fullscreen mode at top right.